siktet

Siktet, mistenkt person som det er innledet strafforfølgning mot for retten, eller dette er forberedt ved at pågripelse, ransaking eller andre tvangsmidler er satt i verk eller besluttet satt i verk, jfr straffeprosessloven § 82.

En siktelse forutsetter at den mistenkte med skjellig grunn kan mistenkes for et konkret lovbrudd. Siktelser erklæres av påtalemyndigheten dersom siktelse ikke følger av at tvangsmidler allerede er benyttet. Om siktelse er inntrådd som følge av tvangsmidler besluttet av en polititjenestemann, må disse opprettholdes eller oppheves av påtaleymyndigheten så snart som mulig.

Ved at en mistenkt blir siktet, får han utvidede rettigheter som part i saken. Det vil bl.a. si at han skal innkalles til alle rettsmøter i saken, og at han får rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. En siktet har ikke, i motsetning til hovedregelen for vitner, plikt til å forklare seg hverken for politiet eller for retten, og han kan ikke straffes om han avgir falsk forklaring. En siktet har også på ethvert trinn av saken rett til hjelp av en forsvarer, og han får i en rekke tilfeller oppnevnt forsvarer på offentlig bekostning etter straffeprosessloven § 100.

Er siktede under 18 år, har også vergene partsrettigheter.

En siktelse står seg under hele etterforskningen frem til straffesaken blir avgjort enten ved at det reises tiltale eller ved at den henlegges.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg