ransaking

Artikkelstart

Ransaking, tvangsmiddel som består i at bolig, rom eller person blir undersøkt av politiet i anledning av en straffesak. Reglene om ransaking er gitt i straffeprosessloven kapittel 15. Det er ikke tillatt for myndighetene å ransake i private hjem dersom det ikke foreligger et kriminelt tilfelle, jf. Grunnlovens § 102.

Når det er skjellig grunn til mistanke mot noen for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff, kan det foretas ransaking av hans person (se kroppsvisitasjon), bolig, rom eller oppbevaringssted for å sette i verk pågripelse eller for å søke etter bevis eller etter ting som kan beslaglegges eller som det kan tas heftelse i. På nærmere vilkår kan det også foretas ransaking hos andre enn mistenkte, blant annet når handlingen er foretatt eller mistenkte er pågrepet der.

Dersom vedkommende ikke samtykker, kan ransaking som regel bare foretas etter rettens beslutning. Ordre fra påtalemyndigheten kan dog tre i stedet for rettens beslutning når det er fare ved å vente. Selv om det ikke foreligger beslutning fra retten eller påtalemyndigheten, kan en politimann foreta ransaking blant annet når mistenkte treffes eller forfølges på fersk gjerning eller ferske spor. Før ransaking settes i verk, skal beslutningen leses opp eller forevises. Foreligger det ikke skriftlig beslutning, skal det opplyses om hva saken gjelder og formålet med ransakingen

Så vidt mulig skal det være et vitne til stede ved ransakingen, og den skal foretas så skånsomt som forholdene tillater. Det skal settes opp rapport om ransakingen. Dersom noe medtas, skal kopi overleveres til den som ransakingen er gjennomført hos. Gjennomføring av ransaking innebærer at den mistenkte anses som siktet, jf. straffeprosessloven § 82.

Hvis funn som blir gjort under ransaking skal beholdes av politiet, må det treffes en beslutning om beslag. Se nærmere beslag – jus.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg