Skjellig grunn til mistanke er et juridisk begrep som beskriver den grad av mistanke som kreves før påtalemyndigheten og domstolen kan anvende tvangsmidler mot borgerne.

Med skjellig grunn forstås at det må foreligge sannsynlighetsovervekt for at en person er skyldig i et nærmere angitt lovbrudd. Det kreves altså mer enn 50 prosent sannsynlighet for at man har rett gjerningsmann; at denne har utvist nødvendig skyld etter straffebudet; og at forholdet rammes av en straffebestemmelse, jf. Høyesteretts kjæremålsutvalgs avgjørelse i Norsk Retstidende 1993 s. 1302. Vurderingen må foretas ut fra det bevisbildet som foreligger, og kan endre seg i begge retninger etter hvert som en sak etterforskes nærmere.

Dersom det er skjellig grunnlag til mistanke, kan påtalemyndigheten og politiet for eksempel beslutte å pågripe en person og fremstille vedkommende for retten med begjæring om varetektsfengsling; det kan besluttes ransakning hos vedkommende og bli foretatt beslag av bevismateriale. I alvorlige tilfelle kan retten beslutte gjennomføring av kommunikasjonskontroll eller romavlytting.

For å varetektsfengsle noen kreves i tillegg til skjellig grunn at det enten foreligger fare for unndragelse fra strafforfølgning, fare for forspillelse av bevis eller fare for gjentagelse av straffbare handlinger. Der det er begått særlig alvorlige forbrytelser, kan fengsling skje til tross for at ett at de tre nevnte tilleggsvilkår ikke er oppfylt, dersom bevisene er meget sterke og hensynet til den alminnelige rettsfølelse krever frihetsberøvelse før dom er avsagt.

Dersom det er skjellig grunn til mistanke om at en person har begått en ellers straffbar handling, men ikke er tilregnelig, kan vedkommende bare fengsles dersom det er sannsynlig at det vil bli reist sak om overføring til tvungent psykisk helsevern, og ett av de tre tilleggsvilkårene nevnt over er oppfylt.

Dersom bevisbildet ikke er styrket ut over skjellig grunn til mistanke etter at en etterforskning er sluttført, skal straffesaken henlegges. For å reise tiltale og for å dømme noen, kreves bevis ut over enhver rimelig tvil for at man er skyldig.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.