Rekrystallisasjon, (av re- og krystall), nydannelse av spenningsfrie korn etter eller samtidig med en plastisk deformasjon av metaller og legeringer.

Kim for nye korn dannes på slip-bånd og korngrenser, og vokser på bekostning av deformerte korn inntil disse er erstattet av en polyedrisk mikrostruktur. Kimdannelsen skjer på desto flere punkter, og veksten kan foregå ved desto lavere temperatur jo mer materialet har vært deformert og jo mer det har fastnet. Resultatet av rekrystallisasjonen blir da en finkornet mikrostruktur. Omvendt kan man oppnå ekstremt grove korn ved rekrystallisasjon etter svak fastning fordi kim da bare oppstår i få punkter og ved oppvarming til relativt høy temperatur.

Rekrystallisasjon etter endt plastisk deformasjon kalles statisk rekrystallisasjon og opptrer i alle metaller og legeringer når deformasjonsgraden er over en kritisk verdi. Ved en gitt (høy) deformasjonsgrad avhenger temperaturen for rekrystallisasjon av metall- eller legeringstype og ligger som regel ved ca. 40 % av smeltepunktet (angitt i K) – f.eks. for wolfram ved ca. 1470 K (smeltepunkt ca. 3680 K) og for bly under 290 K (smeltepunkt 600 K).

For noen metaller og legeringer kan rekrystallisasjon skje samtidig med den plastiske deformasjonen. Det kalles dynamisk rekrystallisasjon. Ved legeringstilsetning stiger temperaturen for rekrystallisasjon.

Forut for rekrystallisasjon foregår en avfastning, dvs. utløsning av spenninger og gjenvinning av visse fysiske egenskaper (elektrisk konduktivitet, termoelektrisk spenning m.fl.). De mekaniske egenskapene forandres mest ved rekrystallisasjon, men de to prosessene kan iblant overlappe. I metallbearbeidende industri er rekrystallisasjon et viktig hjelpemiddel til å fjerne virkningene av kalddeformasjon og til regulering av kornstørrelsen.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

29. mai 2012 skrev kjell vidar møller

Kan også sies at: Rekrystallisasjon oppstår bare i plastisk deformert materiale, og ved kalddeformering av metaller blir kornstruktur og gitterstruktur deformert. Materialet fastner, fasthet og hardhet øker, samtidig som duktiliteten avtar. Ved oppvarming av kalddeformert materialet til en temperatur over rekrystallisasjonsgrensen skjer en nydanning av korn med samme gitterstruktur, men med et spenningsløst gitter.

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.