Fysikalsk metallurgi er læren om metallenes og legeringenes egenskaper, for eksempel mekanisk styrke og formingsegenskaper, samt deres behandling, anvendelser og bruk, bestemt ut fra kjemisk sammensetning og mikrostruktur. Tilgrensende fagområder er kjemisk eller ekstraktiv metallurgi, som beskjeftiger seg med metallenes framstilling fra malmene og resirkulering av metalliske produkter. Hele artikkelen