Fysikalsk metallurgi

Fysikalsk metallurgi, læren om metallenes egenskaper, formgivning, behandling og anvendelser – i motsetning til kjemisk eller ekstraktiv metallurgi, som beskjeftiger seg med deres fremstilling fra malmene. Grensen mellom fysikalsk metallurgi og kjemisk metallurgi er uskarp, f.eks. når det gjelder raffinering av metaller; tilsvarende har man overlapping med fagområdene fysikk og mekanisk teknologi. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Otto Lohne

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 86 artikler: