Avfastning, teknisk betegnelse for den reduksjonen av fasthet og hardhet samt forbedring av formbarhet som normalt inntrer ved opphetning av metaller og legeringer over en viss terskeltemperatur, når materialet på forhånd har vært herdet ved kaldbearbeiding (f.eks. ved valsing eller trekking). Under egnede betingelser (tilstrekkelig kaldbearbeiding og høy temperatur) følges avfastning av rekrystallisasjon.