Rapamycin (TOR) kinase kontrollerer en lang rekke vekst- og utviklingsprosesser hos sopp, planter, dyr og mennesker. Det er en protein kinase som fosforylerer proteiner ved å hekte på fosfat fra ATP på hydroksylgruppene til aminosyrene serin og treonin i proteinet. Enzymet blir hemmet av rapamycin. Hos planter deltar rapamycin (TOR) kinase i signalveier for celledeling, embryogenese, vekst, autofagi, blomstring og aldring. Rapamycin (sirolimus) er et makrolidantibiotikum som er isolert fra aktinobakterien Streptomyces hygroscopius . Rapamycin er en av mange polyketider isolert fra bakterien, og hemmer celledelingen hos sopp ved å blokkere overgangen i fasen G1 til S. Rapamycin hemmer vekst av mykobakterier og blir brukt i behandling av tuberkulose. Streptomyces hygroscopius ble isolert fra jordprøver fra Påskeøya, og rapamycin fikk navn etter et lokalt navn på øya, Rapa Nui. Det viser seg at rapamycin hemmer TOR kinase, og i den mammalske mTOR blokkeres delingen av T-celler i immunsystemet. Rapamycin ble derved tatt i bruk som immunsenkende stoff for å hindre avkasting av organer ved organtransplantasjon