Plantenes respirasjon og stoffomsetning

Fagansvarlig

Halvor Aarnes

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 2 kategorier:

  1. Plantenes biokjemi
  2. Plantenes innholdsstoffer

Inneholder 8 artikler: