Proteinkinase, enzym som anbringer en fosfatgruppe fra adenosintrifosfat (ATP) på et protein, hvorved proteinet får endret sin biologiske aktivitet. Det finnes en lang rekke proteinkinaser, og de spiller en fundamental rolle i reguleringen av cellenes metabolisme, genaktivitet og funksjon. Se også fosfoproteiner.