Rami, bastfiber fra stengelen av planten Boehmeria nivea og/eller Boehmeria tenacissima; brukes til tauverk og til tekstiler, da mest blandet med andre fibrer. Se kinagress.