Hyssing var opprinnelig hampetråd av tre sammentvunne garn, men er nå betegnelse for tråd av forskjellige materialer, brukt til ombinding av pakker.