Pyro-, ild-, feber-, i kjemi en foreldet betegnelse for å karakterisere syrer og salter som dannes av to molekyler ortosyrer eller ortosalter ved oppvarming og avspaltning av vann. Ved oppvarming av ortofosforsyre dannes f.eks. pyrofosforsyre: 2H3PO4 = H4P2O7 + H2O. Slike forbindelser skal nå fortrinnsvis betegnes med forstavelsen di-, altså difosforsyre for H4P2O7.