Postmuseum, samling av gjenstander, frimerker m.m. som belyser postverkenes utvikling gjennom tidene. De fleste land har postmuseer. Postmuseet i Norge ble åpnet i 1947 og flyttet 1997 inn i nye lokaler i Kirkegaten i Oslo.