Postloven er en norsk lov som skal legge til rette for at brukere over hele landet får tilgang til posttjenester.

Faktaboks

Fullt navn
Lov om posttjenester
Kortnavn
postloven
Lovdata-ID
NL/lov/2015-09-04-91

Loven trådte i kraft 1. januar 2016 og avløste da den forrige postloven fra 1996. Loven gjennomførte EUs postdirektiv i norsk rett. Dette liberaliserte det norske postmarkedet. Posten Bring AS hadde tidligere som hovedregel enerett til regelmessig å formidle post mot vederlag. Loven reduserte også antall omdelingsdager.

Lovens innhold

Lovens formål er «å legge til rette for at brukere over hele landet skal få tilgang til gode og fremtidsrettede posttjenester, og et likeverdig tilbud av leveringspliktige tjenester til overkommelig pris, gjennom effektiv bruk av samfunnets ressurser».

I 2016 ble det åpnet for å gi konsesjon til andre enn Posten Norge (nå Posten Bring). Da kom blant annet PostNord inn på markedet.

Antall omdelingsdager (dager det bringes ut post) er regulert i loven. I 2016 ble antall omdelingsdager redusert fra seks til fem. I 2020 ble det ytterligere redusert til annenhver dag.

Det følger av § 5 at de som har myndighet etter loven er Kongen (det vil si regjeringen), departmentet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Myndigheten kan utpeke en eller flere tilbydere som da har ansvar for leveringspliktige posttjenester. Regelmessig formidling mot vederlag av postsendinger krever konsesjon, som gis av departementet (§ 4).

Postloven slår også fast at postnummersystemet skal forvaltes av myndighetene (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) som en offentlig fellesressurs.

Enhver som utfører arbeid eller tjeneste for en postoperatør, har varig taushetsplikt om det vedkommende får kjennskap til om postsendingers avsendere, mottakere og innhold, så langt ikke annet følger av lov. Uavhengig av taushetsplikt kan politiet åpne en postsending for å se om den inneholder narkotika (§ 13).

Historikk

Postverket i Norge ble etablert i 1647. Nest etter sorenskriverembetet er postverket landets eldste statsinstitusjon. Postverket var i 349 år en statlig forvaltningsorganisasjon som i 1996 ble et særlovsselskap, og i 2002 omdannet til aksjeselskap.

Liberaliseringen av det europeiske postmarkedet startet på 1980-tallet, og EØS-avtalen fra 1994 har ført til at EUs postdirektiver har blitt innpasset i norsk regelverk og nye postlover. En egen postforskrift har utfyllende bestemmelser.

Den forrige postloven ble vedtatt i 1996, og ble avløst av den nye postloven 1. januar 2016.

Før den nye postloven ble innført hadde Posten hatt enerett til befordring av brev under 50 gram (se postmonopolet). Lovendringen åpnet for å gi konsesjon til andre tilbydere (postoperatører).

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg