Frankeringsmaskin, kontormaskin som brukes til forhåndsbetaling av porto eller frakt. Maskinen trykker datostempel og frankeringsverdi på sendingene/fraktbrevene, samtidig som den registrerer brukt frankeringsrett.