Massekorsbånd, tidligere betegnelse på det som nå heter adressert C-post, dvs. trykksaker eller småpakker sendt i posten i et antall av minst 500 samtidig fra samme sender, og adressert på vanlig måte.