Portofrihet, det at post fra visse sendere er fritatt for porto. Opprinnelig gjaldt portofrihet bare for vanlige brev som ble sendt av kongehuset og statens embetsmenn i statsanliggender. Fra 1926 ble portofrihet opphevet helt; det ble i stedet innført en ordning dels med tjenestemerker, dels med frimerker, for statens og kommunenes post. Det er nå portofrihet bare for Postens egne tjenestesaker og sendinger i blindeskrift. Internasjonalt er det dessuten portofrihet for post til og fra krigsfanger og internerte sivilpersoner (med visse innskrenkninger).