A-post, betegnelse på postsending. I 2002 ble systemet fra 1984 med A-, B- og C-post erstattet med A-Prioritert for brev, postkort og pakker, B-Økonomi for brev og postkort til flere enn 20 på en gang og Postreklame for uadresserte forsendelser. Før 1984 bestod portosystemet av sendingskategoriene brev, postkort, trykksaker og småpakker.