Østerstyv, brunalge som danner hule kuler, inntil 20 cm i diameter. Vokser på større alger, stein og skjell, bl.a. østers. Navnet har den fått fordi den kan drive av sted med østers som den vokser på. Ved lavvann blir algen luftfylt, og ved høyvann får den så stor oppdrift at østersen kan løsne fra underlaget. Algen kom inn i europeiske farvann fra det nordlige Stillehavet i begynnelsen av 1900-tallet, og har stadig spredt seg. I Norge ble den første gang funnet i 1933 ved Bergen, og den er nå (2005) utbredt fra Vestfold til Nord-Trøndelag.