Pericykel, et parenkymvev som danner en smal sylinder innenfor endodermis omkring det sentrale ledningsvevet i roten. En lignende dannelse kan forekomme i enkelte stengler. Se rot.