Birot, rot som vokser vannrett eller skrått ut fra den loddrettgående hovedroten. Hos mange planter utvikles hovedroten lite; rotsystemet består da av et knippe av omtrent like kraftige birøtter. Også adventivrøtter kalles av og til for birøtter.