Oljetrefamilien, tofrøbladet, samkronet plantefamilie, mest trær og busker med motsatte blad og klaseformede blomsterstander. Blomsten har firetallig beger og krone, to pollenbærere og torommet fruktknute. Hos denne familien finner man så forskjelligartede frukter som bær, steinfrukt, kapsel og nøtt. Ca. 600 arter, de fleste i Asia. Hit hører bl.a. Forsythia, liguster, syrin, ask, sjasmin og oliventre.