Nordamerikanske urfolk fra tundraen er urfolkene i subarktisk Amerika, det vil si det meste av Alaska og store deler av Canada. Tundrafolkene regnes som et eget kulturområde blant den nordamerikanske urbefolkningen.

Faktaboks

Også kjent som

tundrafolk

Disse folkene er nærmeste nabo til inuitt i det arktiske området, og bruker til dels de samme ressursene. Fra tid til annen har det vært konflikter mellom tundrafolkene og inuittene, men det har også vært kontakt og påvirkning. Flere stammer har opptatt trekk både fra inuittenes og nordvestkystfolkenes kultur, mens andre hadde kontakt med de nordlige slettelandsfolkene.

Språk

To språkfamilier er representert i dette området, nemlig athapask-familien (en gren av na-déné-språkene) og algonkin. Vest og nordvest for Hudson Bay tales språk tilhørende athapask-familien, blant annet carrier, chipewyan, dogrib, slave og yellowknife; sør- og østover holder de algonkintalende folkene til, blant annet cree, montagnais og naskapi.

Tradisjonelt levesett

Caribou (reinsdyr) var det mest ettertraktede viltet, og dens atferd ble bestemmende for mange av tundrafolkenes levesett. Om våren trekker caribouen nordover mot den treløse tundraen der kalvingen foregår, og i juli sørover til det skogbevokste grenseområdet for så å vende nordover igjen i begynnelsen av brunsttiden. I vintersesongen er de fleste flokkene å finne i skogkanten.

Chipewyan-, yellowknife- og dogribfolkene fulgte reinflokkene ut på tundraen i sommerhalvåret. Om vinteren vendte de tilbake til skogsterrenget, hvor de også jaktet på blant annet elg, hjort og bever. Naskapiene på Labrador-halvøya jaget reinsdyr så å si hele året, mens slave-folkene holdt til lenger sør, der de drev jakt på elg og skogs-caribou, som ikke opptrer i flokk. Fisket i de mange bekkene og sjøene var også viktig.

Til tross for disse variasjonene var den generelle tilpasningen ganske ensartet fra stamme til stamme. Årstidenes skiftninger, og dermed forandringer i ressurstilgangen, krever den samme fleksibiliteten i livsførsel og organisasjonsform. Når en ettertraktet ressurs var tilgjengelig i store mengder, kunne folk samle seg i store leirer. Dette var tiden for sosialt samvær, utveksling av nyheter, stifting av ekteskap og planlegging av fellesforetagender. Ved slike sammenkomster ble de tidligere smågruppene naturlig oppløst og nye dannet for neste sesong. Både vennskap og slektskap talte med når man skulle velge jaktpartnere. Lederskapet var i alminnelighet uformelt og sjelden permanent, og var basert på anerkjente jegerferdigheter og visse overnaturlige evner.

Europeernes inntreden

Etter at pelshandelen startet og det kanadiske handelsselskapet Hudson's Bay Company ble etablert, endret tundrafolkenes levesett seg ganske brutalt. Handelsmennene tilbød skytevåpen, jernredskaper og brennevin for pelsdyr, særlig bever. Med europeerne fulgte kopper, meslinger og andre smittsomme sykdommer som, sammen med pelshandelens ødeleggende virkninger, kom til å undergrave tundraifolkenes kultur og samfunnsform. De gjenlevende har måttet innrette seg som best de kunne i ytterkanten av det moderne, markedsdominerte samfunnet. Ingen av de stammene som eksisterer i dag, har mulighet til å fortsette forfedrenes livsstil, selv om noen helt opp til de senere år har forsøkt et stykke på vei.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg