Yellowknife, navn brukt om to forskjellige athapasktalende indianske folk i Nord-Amerika, ahtna ved Copper River, Alaska, og tatsanottine ved Great Slave Lake i Canada. Navnet skriver seg fra tatsanottine-indianernes tilvirkning av kniver og andre redskaper av kaldhamret kobber. Før europeiske jernredskaper ble innført i området, var disse kobberredskapene også en viktig handelsvare. Yellowknife har historisk sett aldri vært annet enn en regional gruppe av chipewyan.