Menhaden, benfiskart i sildefamilien. Ligner sild, men er dypere i kroppen og mer robust bygd. Alminnelig lengde 30–40 cm, kan bli opptil 50 cm. Kjønnsmodne 3 år gamle, alder 8–9 år. Finnes i store stimer på østkysten av Nord-Amerika fra Fundy Bay til Florida, og til havs i Golfstrømmen. Den fiskes i mengde til agn, men hovedsakelig til fabrikasjon av olje og guano. Den årlige fangst steg til en topp på 700 000 tonn i 1956, men har siden avtatt en del. Ingen annen fiskeart i USA blir imidlertid landet i så store kvanta (300–400 000 tonn årlig). Fisket foregår med snurpenot. Beslektede arter finnes i Mexicogolfen, ved Sør-Amerikas kyst og ved vestkysten av Afrika, men ikke på Amerikas stillehavskyst.