Fiskeoljer, fete oljer fra fiskearter som sild, makrell og lodde, og fra sjøfisklever, f.eks. torskelevertran. De inneholder betydelige mengder av de høyest umettede fettsyrene man kjenner (Omega-3-fettsyrer), heksaen- og pentaensyrer, og har derfor sterk tendens til å bli oksidert eller harskne under luftens påvirkning og kan vanskelig anvendes direkte i ernæringen (unntatt medisintran). De fleste fiskeoljer blir derfor hydrogenert eller avmettet med hydrogen til fast, herdet fett (se fettherding). Fiskeoljer i naturlig tilstand har imidlertid fått økt interesse fordi deres innhold av heksaen- og pentaensyrer synes å kunne motvirke hjertekarsykdommer når oljene brukes i rimelige mengder i kostholdet. Viktige fiskeoljer, som torskelevertran og sildolje, samt fettet i fet sjøfisk, synes således ikke bare å ha betydning som energikilde og vitamin A- og D-kilder, men også på grunn av sine spesielle umettede fettsyrer. Produksjonen av fiskeolje i Norge var 79 000 tonn i 2001. Verdensproduksjonen ligger rundt 1,1 mill. tonn.