Sildefisker er en orden av strålefinnefisk.Denne ordenen av fisk omfatter sju familier med rundt 440 arter som er utbredt i alle verdenshav. Noen arter finnes også i ferskvann.Svært mange sildefisker danner store bestander og er gjenstand for store og økonomisk svært viktige fiskerier. Kjente familier er sildefamilien og ansjosfamilien.De fleste artene har sølvglinsende kropp som er flattrykt fra sidene. Hele artikkelen

Inneholder 2 kategorier:

Ny artikkel