Aksent eller aksenttegn, er diakritiske tegn som settes over vokaler for å betegne tone, trykkfordeling, lengde eller uttalenyanse, se aksenter og andre diakritiske tegn.