Redigere, gi (tekst, dokument) en form som passer for offentliggjørelse; lede utgivelsen av større verk med flere medarbeidere; besørge, forestå den journalistiske ledelse av en avis, et tidsskrift el.l.