Liten kålflue, tovingeart i familien Anthomyiidae. Har stort sett samme utseende, utbredelse og gjør samme skade som stor kålflue. Leveviset er noe forskjellig, idet den har to generasjoner om året. Første generasjons larver opptrer om våren over hele Norge, mens andre generasjon forekommer fra juli nordover til Tromsø, men betyr lite som skadedyr nord for Trøndelag. Stort sett like vanlig og skadelig som stor kålflue, men liten kålflue har størst betydning som skadedyr på røttene på unge kålplanter i mai-juni.