Liten kålsommerfugl, dagsommerfuglart i familien hvitvinger. Stort sett lik stor kålsommerfugl, men har mindre vingespenn (4–4,5 cm). Larven blir 3 cm lang som fullvoksen og er fløyelsaktig matt grønn. Den opptrer enkeltvis og gnager ganger innover i selve kålhodet. Vanlig forekommende, men ikke så tallrik.