Skogskole, skole som gav fagopplæring i stell og drift av skog og i skogsarbeid. Skogskolene er nå innlemmet i de statlige høgskolene eller i videregående opplærings utdanningsprogram for naturbruk.