Tørrstoff, stoff som blir tilbake etter fjerning av vann eller andre væsker.