Inden, organisk forbindelse, en fargeløs væske med smeltepunkt –1,8 °C og kokepunkt 182 °C. Hydrokarbon som består av en kondensert benzen- og syklopentadienring med molekylformel C9H8. Finnes i råolje. Inden er lite holdbar og oksideres f.eks. raskt i luft. Dessuten polymeriseres den lett og anvendes av denne grunn til fremstilling av harpikser, særlig kumaron-inden kopolymerer.