Grundering, betegner prepareringen av et maleunderlag som for eksempel et lerret eller en treplate. Grunderingen er i dag som regel hvit, men var i tidligere tider ofte også farget, med jordfarger som de vanligste pigmenter. Hovedkomponentene i en grundering er fyllstoffer som kritt eller gips, et bindemiddel (limvann eller olje) og eventuelle pigmenter. Sammensetningen av grunderingen oppviser både geografiske og historiske variasjoner.