Gresstege, nebbmunnart i familien bladteger. 9 mm lang, smal tege, blekgrønn med mørk tegning på hodet, ofte avgrenset med 5 gule flekker. Eggene legges og overvintrer nederst i hule gresstrå. Unge nymfer stikker og suger plantesaft så bladene blir hvitflekkete. Eldre nymfer og voksne teger suger på bladskjeder og strå over øverste leddknute, hvilket fører til svake aks og små korn. Vanlig over hele Østlandet på enggress til frø, av og til også på korn.