Vinkelmåling, måling av vinkler med instrumenter. I praktisk måling, som f.eks. teknisk måling, landmåling og geodesi, blir horisontal- og vertikalvinkler målt med teodolitteller totalstasjon. Det brukes ny eller centesimal deling, hvor sirkelen er inndelt i 400 gon (g) [uttales med lang o]. Videre inndeling er i desimaler av gon. På papiret kan vinkler måles med transportør, som er en skive med gradinndeling langs periferien. Tidligere ble sirkelen inndelt i 360 grader (°), 1 grad i 60 minutter og 1 minutt i 60 sekunder, såkalt seksagesimal deling, som fortsatt brukes i klassisk matematikk og astronomi.