Reproduktiv rate, gjennomsnittlig antall avkom per individ. Ofte benevnt med R0. Er R0 = 1, er populasjonsstørrelsen stabil. Er den større eller mindre, vil populasjonen henholdsvis vokse eller avta (se populasjonsbiologi og parasittisme).