Erytritol, erytritt, 1,2,3,4-butantetrol, dvs. en fireverdig alkohol med formelen C4H6(OH)4. Fargeløst, krystallisk stoff med utpreget søtsmak og smeltepunkt 122 °C. Lett løselig i vann. Finnes i naturen i visse alger og i mange lavarter, da gjerne bundet til orsellinsyre. Kan også fremstilles syntetisk. Hovedanvendelsen er fremstilling av salpetersyreesteren erytroltetranitrat (erytrylnitrat), som brukes i medisin som karutvidende middel.