Vanlig bjørk eller dunbjørk, Betula pubescens, 3–15 m høyt tre med dunhårede unge kvister. Bladene er kortstilkede, eggformede og sagtannede. Vanlig bjørk er svært formrik, det skilles vanligvis mellom to underarter: dunbjørk, B. pubescens ssp. pubescens og fjellbjørk, B. pubescens spp. tortuosa, men mellomformer mellom disse er vanlige. Dunbjørk er ofte et enstammet tre og vokser i tørr og fuktig skog og på myr i lavlandet i hele landet. Fjellbjørk er ofte et flerstammet tre eller en stor busk, og er vanlig i fjellskogen i hele landet, i nord også i lavlandet.