Spolebusk, 2–3 m høy busk i spolebuskfamilien. Grenene er motsatte og firkantede, bladene sagtannet. 4-tallsblomster. Er hjemmehørende i Europa (ikke Norge) og Asia, vanlig dyrket i hager i flere varieteter. Også enkelte andre arter av Euonymus dyrkes.