Buksvømmere, insektfamilie i ordenen nebbmunner, Hemiptera. 300 kjente arter i verden, 27 i Norge. Med sine lange, utstående svømmebakben ligner de ryggsvømmere, men er lyse på buken og svømmer med denne nedover. Lengde hos de norske arter 1,5 til 15 mm. Buksvømmere lever stort sett på bunnen av dammer og vann, der de ernærer seg av planterester og encellede alger som skuffes opp med de skovlelignende forbena. Hyppige turer til overflaten er nødvendig for å hente luft. Mange av artene er gode flygere. I paringstiden lager hannen en gnissende lyd ved å gni forbena mot en kjøl på siden av hodet.