Blankburkne, bregneart i småburknefamilien. 15–30 cm høy, blanke, mørkegrønne blad, finnet 2–3 ganger. Blankburkne vokser i ur og bergsprekker ofte på ultrabasisk grunn, i kyststrøkene fra Vest-Agder til Sør-Trøndelag.