Småburknefamilien er en familie av hovedsakelig små bregner. Det er litt over 700 arter i familien i to til fire slekter. Rundt 700 av artene hører til småburkneslekta som er den eneste slekta som har arter i Norge. Samla finnes familien over hele jorda utenom i de aller kaldeste og aller tørreste områdene. Mange arter vokser som epifytter eller på berg. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel