Plommeveps, årevingeart i familien bladveps (Tenthredinidae). Den voksne er 4–5 mm lang, glinsende svart med gule ben, og med 4 klare vinger med brunt ribbenett. Eggene legges under blomstring på plommeblomstenes begerblad. Den gulhvite, svakt krumbøyde larven med 3 par brystben og 7 par vorteføtter på bakkroppen, huler ut plommekarten så den faller av. Hver larve kan ødelegge 3–5 plommer. Larvene overvintrer i jorden, forpupper seg om våren, og de voksne vepsene kommer frem like før plommetrærne blomstrer. Arten opptrer særlig langs kysten fra svenskegrensen til og med Hordaland.