Stikkelsbærbladveps, årevingeart i familien Tenthredinidae. Den voksne er 6 mm lang og gulbrun. Om våren legger den hvite egg langs bladnervene på stikkelsbær. Larvene blir opptil 2 cm, er grønne med svart hode, og har 3 par brystføtter og 7 par vorteføtter på bakkroppen. Inntar ofte en S-formet stilling. De gnager først runde hull i bladene, senere eter de alt bladkjøttet fra kanten så bare de groveste nervene står tilbake. Også rips og solbær kan bli angrepet. Det opptrer to generasjoner om året. I herjingsår kan buskene bli totalt ribbet for blad på noen få dager.