Betain, trimetylglysin, (CH3)3N+-CH2COO-, hvite krystaller som tar opp vann og blir flytende når de står i luften. Er vanlig i plante- og dyreorganismer og forekommer særlig rikelig i sukkerroer, Beta vulgaris, som også har gitt stoffet navn. Kan isoleres fra saften av sukkerroer, men fremstilles også syntetisk. Brukes en del til fremstilling av trimetylamin og har en viss anvendelse i medisinen. Betainer er også fellesnavn på aminosyrer som er fullt substituert på ammoniumgruppen.