Dronning Mauds Minne Høyskole
Fra barnehagelærerutdanningen ved Dronning Mauds Minne Høyskole
Av /http://www.olephoto.com/.

En barnehagelærerutdanning er et treårig bachelorstudium som kvalifiserer til ansettelse som barnehagelærer i en barnehage. Gjennom profesjonsstudiet tilegner studenten seg kompetanse som kvalifiserer for utøvelsen av barnehagelærerrollen.

Utdanningens oppbygging

Sentralt i barnehagelærerutdanningen er kunnskap, ferdigheter og kompetanse knyttet til barnehagens omfattende innhold, arbeids- og vurderingsformer.

Studiet legger til grunn en integrert og forskningsdrevet utdanning, med barn og barndom i fokus. Barnehagelærerstudenten lærer aktivt å ivareta alle barns behov og rettigheter, innen en mangfoldig barnegruppe.

Utdanningen har siden 2013 vært organisert som tverrfaglige kunnskapsområder. Kunnskapsområdene består av en rekke fag. En av hensiktene med de i alt sju kunnskapsområdene er å skape samsvar med fagområdene som er nedfelt i rammeplan for barnehagen.

Kunnskapsområdene i barnehagelærerutdanningen er følgende: barns utvikling, lek og læring; samfunn, religion, livssyn og etikk; språk, tekst og matematikk; kunst, kultur og kreativitet; natur, helse og rørsle; ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid. I tillegg avsluttes utdanningen med fordypning og bacheloroppgave. Pedagogikk er et gjennomgående fag i hele studiet.

I løpet av det treårige bachelorstudiet inngår omfattende praksis. Veiledet praksis er en sentral del av utdanningen. Både teoretisk og erfaringsbasert kunnskap kjennetegner utdanningens praksis, og det tilstrebes et forpliktende samspill mellom utdanningsinstitusjonen og praksisfeltet.

Utdanningssteder

Barnehagelærerutdanning

Profesjonsutdanningen som barnehagelærer tilbys ved en rekke universiteter og høgskoler over hele landet. Utdanningen har flere profiler, eller andre tilpasninger, og som er utformet ved det spesifikke utdanningsstedet.

Videre studier

Utdanningen gir barnehagelæreren mulighet til videreutdanning som leder til en rekke stillinger innen barnehagesektoren og/eller annen virksomhet som krever barnefaglig kompetanse. Det treårige bachelorstudiet kvalifiserer dessuten til en rekke masterstudier som krever barnehagefaglig grunnutdanning. Universiteter og høgskoler tilbyr barnefaglige masterstudier som er rettet mot tidlig barndom. I tillegg kommer mer fagspesifikke masterstudier som er felles for flere profesjoner.

De ulike masterprogrammene gir til sammen både bredere barnehagefaglig kompetanse, og fordypning på spesifikke områder. Det er også mulig etter avlagt mastergrad å ta doktorgrad innen barnehagefeltet.

Historikk

En norsk barnehagelærerutdanning ble første gang etablert i 1935. Det skjedde med oppretting av Barnevernsakademiet i Oslo. Norsk Forening til Fremme av Forsorg For Barn sto bak. På denne tiden inngikk barnehager i sosialpolitikken under betegnelsen barnevernsinstitusjoner. Utdanningen som barnevernsarbeider inkluderte også barnehagelærerutdanningen. I årene som fulgte kom en rekke utdanningsinstitusjoner som kvalifiserte til barnevernsarbeider: Menighetspleiens Barnevernsinstitutt, eller Barnevernsinstituttet, i Trondheim i 1947, Oslo Kommunale Barnevernskole og Småbarnspedagogisk Akademi i Bergen i 1948. I 1963 ble Sørlandets barnehavelærerskole opprettet i Kristiansand.

Flere av utdanningene ble i løpet av 1970-årene til en del av de pedagogiske høgskolene. Nye førskolelærerutdanninger ble også opprettet ved en rekke av de pedagogiske høgskolene rundt omkring i landet.

Barnevernsakademiet i Oslo ble i 1994 innlemmet i Høgskolen i Oslo, og ble senere til en del av OsloMet. Barnevernsinstituttet i Trondheim, som i mellomtiden hadde blitt til Dronning Mauds Minne Høgskole, forble en privat høgskole for barnehagelærerutdanning.

Barnehagelærerutdanningen har over de siste tre tiårene gjennomgått omfattende strukturendringer i tråd med endringene i utdanningssektoren mer generelt. I 1994 ble de statlige, pedagogiske høgskolene, sammen med de regionale høgskolene, omorganisert til 26 statlige høgskoler. I 2014 startet en ny, omfattende strukturreform av høyere utdanning. Den innebar at flere av de tidligere utdanningsstedene ble fusjonert til større enheter. Flere av dem fikk universitetsstatus. Denne strukturreformen endret også barnehagelærerutdanningen på en rekke områder. Fagmiljøene har til eksempel blitt større, og utdanningstilbudene mer mangfoldige.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg