barnehageloven

Barnehagene hører under Kunnskapsdepartementet og reguleres gjennom lov om barnehager av 17. juni 2005 (barnehageloven). Departementet fastsetter rammeplan for barnehagen med retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Ifølge lovens § 1 skal barnehagen gi barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Den skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i overensstemmelse med de kristne grunnverdier. Private barnehager kan likevel bestemme i sine vedtekter at det sistnevnte ikke skal gjelde for dem. Barnehager for samiske barn i samiske distrikter skal bygge på samisk språk og kultur (jf. lovens § 8).

Det er kommunens ansvar å bygge og drive barnehager eller å gi støtte til slike. Kommunene skal også godkjenne den enkelte barnehagen før den settes i drift. Kommunen kan bestemme begrensning når det gjelder alder og daglig eller ukentlig oppholdstid. Private organisasjoner, bedrifter, offentlige institusjoner, menigheter og enkeltpersoner kan drive barnehager under tilsyn av kommunen. Fylkesmannen har veiledningsansvar overfor kommunene og eiere av barnehager.

Kommunen har plikt til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder, og at utbyggingsmønsteret og driftsformen er tilpasset lokale forhold og behov. Ifølge lovens § 12 har kommunen ansvar for å legge til rette for en samordnet opptaksprosess som skal sikre likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager i kommunen. Kommunen har ansvar for å gi funksjonshemmede barn prioritert plass, jf. lovens § 13.

Foreldre skal sikres samarbeid og medbestemmelse gjennom foreldreråd og samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget er styre for barnehagen og består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, eventuelt også av eier av barnehagen. Kommunen kan bestemme at det skal være felles samarbeidsutvalg for kommunal barnehage og grunnskole. For barnehagepersonalet gjelder forvaltningslovens regler om taushetsplikt. Personalet har likevel etter barnehageloven plikt til å være oppmerksomme på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side, og det har også opplysningsplikt overfor sosialtjenesten. Barnehager inngår samarbeidsavtaler med høyskoler som gir førskolelærerutdanning, om praksisopplæring og veiledning av førskolelærerstudenter.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg