Videreutdanning, utdanning som tar sikte på å bygge videre på tidligere grunnutdanning, eller skaffe kunnskaper på nye områder. Til forskjell fra etterutdanning av kortere varighet er videreutdanning vanligvis eksamensrettet og har et visst omfang som gir formell kompetanse i forhold til stillingsstatus og lønnsopprykk. For eksempel kan man bygge på sin grunnutdanning fra lærerhøyskole med videreutdanningskurs organisert som halvårs- eller helårsenheter og avansere fra faglærer til adjunkt, og adjunkt med opprykk, og til lektor. Se også voksenopplæring.